بازی های محلی ابرکوه و جشنواره های مختلف:

بازی های محلی ابرکوه و جشنواره های مختلف:

تابستان های داغ یزد باعث شده است که تعداد گردشگر در این منطقه کمتر از دیگر ایام سال باشد. اما برگزاری جشنواره های مختلف در شهرهای مختلف این استان یکی از راهکارهای جذب گردشگر است. جشنواره ها و بازی های محلی ابرکوه در زمان های مختلف سال برگزار می شوند و موجب آشنایی...
صنایع دستی ابرکوه: سوغات سفر به کویر

صنایع دستی ابرکوه: سوغات سفر به کویر

از سفر به یزد و ابرکوه دست خالی برنگردید. صنایع دستی ابرکوه روایت گر قدمت طولانی این شهر هستند و با هویت و فرهنگ این مردم گره خورده است. مشهورترین صنایع دستی ابرکوه: عارسک جلی: ساکنان قدیمی روستاهای خشتی ابرکوه را با خود به خانه ببرید و از بودن در کنار آنها لذت ببرید....