تکنیک های عکس برداری در کویر:

برای بسیاری از گردشگران عادی، کویر فقط تپه های شنی و گیاهانی است که در شرایط سخت دوام می آورند. با این حال، زیبایی های کویر را باید کشف کرد. عکس برداری در کویر به ترکیب بندی و مهارت خاصی نیاز دارد. کویر رازهایی در دل خود دارد که فقط یک عکاس تیزبین می تواند آنها را...
نجات یافتن در کویر:

نجات یافتن در کویر:

محیط کویر همیشه پر از صلح و آرامش نیست و گاهی می تواند به خطرناک ترین موقعیت زندگی یک فرد تبدیل شود. بیشتر افراد از نجات یافتن در کویر به مدیریت آب یاد می کنند. اما زنده ماندن در شرایط خطرناک در کویر به تدبیر در امور مختلفی بستگی دارد که تنها یکی از آنها مدیریت آب...