حضرت آیت الله حاج سید میرزا محمد حسین مجتهد ابرقویی 
ایشان از شاگردان برجسته استاد بزرگ حضرت آیت الله العظمی میرزا محمد حسن شیرازی بوده اند و معظم له علاوه بر امور ترویجی و تعلیمی به امور اقتصادی و اجتماعی و خیریه علاقه ی مفرطی داشته اند.
   بیشتر توجه خود را به امور عمرانی و احیا مزارع و قلاع متروک و قنوات بائر و...که بعد از حمله افاغنه به ابرکوه روی داده بود گذاشتندکه از جمله کارهای ایشان حفر سه رشته قنات از منطقه فراغه به نام نهر و قنات علاوی .نظامیه و شهر آباد و همچنین احداث قنات میان دشت در روستای اردی می باشد

 

Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/aghazadeh.org/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 0