خانه گبری

یکی از خانه های قدیمی و ناشناخته شهرستان ابرکوه خانه گبری است . این خانه در بافت قدیم واقع گردیده است ، که چهار ایوانی بودن یکی از ویژگیی های برجسته این بنا است.

 

Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/aghazadeh.org/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 0