خانه حسینی دوست

   یکی ازخانه های باارزش وقدیمی شهرستان ابرکوه خانه حسینی دوست است که دربافت قدیم محله دروازه میدان واقع شده قدمت این بنا قاجاری است. این بنا نیزهمچون سایرخانه های مناطق کویری به صورت حیاط مرکزی است ودرچهارجبهه استقرار یافته است. ضلع جنوبی بنای مذکوردردوطبقه می باشد واضلاع دیگرحیاط یک طبقه، ازخصوصیات بارزاین بنا تزئینات گچبری ودوستون جلوایوان فضای طبقه اول همراه با سیمگل بدنه حیاط با گل زرد است که درنمای حیاط مشهود می باشد.  

 

Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/aghazadeh.org/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 0